Вдигат  възрастта за пенсиониране в армията ?


Министерството на отбраната предлага максималната възраст за постъпване в армията да се увеличи в проект за промени в Закона за отбраната, обявен за обществено обсъждане.
За това съобщава Епицентър. БГ
В момента максималната възраст за постъпване на военнослужещи е 28 години, а планът на ведомството е тя да се увеличи до 40 години.
Причината е липсата на кадри в армията. към момента недостигът е от около 5 000 души под пагон.
Мотивите за промяната са, че в определени военни формирования войнишкият, както и офицерският състав, са на критичния минимум поради постоянно намаляващия човешки ресурс в резултат на демографската криза.
Министърът на отбраната Красимир Каракачанов обича за говори за връщане на казарма и за въвеждане на доброволна казарма, но
Предприетите от 2015 г. мерки са били с ограничени положителни въздействия.
Миналогодишната кампания за набиране на хора показала, че дори имало желаещи над 28 години да постъпят в армията. Миналата година за първи път в армията постъпиха повече хора, отколкото напуснаха. Въпреки това има недостиг на около 5000 души.
Пенсионерите ще могат да работят още 3 г.
В проекта за промени се предлага още пенсионирани военни да могат да работят на своята длъжност още 3 години.
Предлага се това да се прилага, ако за длъжността няма хора, а позициите са особено важни за изпълнение на задачите на въоръжените сили.
Така ще бъдат спестени и средства за изплащане на пенсиите.
В момента за пенсия в армията се изискват поне 18 години действителен стаж като военен и навършени 53 г и половина към 2020 г, като годините за пенсия се увеличават до 55 г. с два месеца годишно.
Военни от летателния или водолазния състав и парашутисти имат право на военна пенсия при навършване на 43 г.
Мандатност за офицерите
Министерството предлага и мандатност за престояване на длъжност за висшите офицери, за да не бъдат компрометирани и способностите на системата за командване и управление.
Освен това се предлага военните с ранг над „полковник“ (капитан I ранг), които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, да продължават да заемат длъжността си за срок от 1 година.“
На военна служба ще се приемат кандидати не по-възрастни от 40 години, независимо дали са офицери, сержанти или войници.
Промените предвиждат още военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ (капитан I ранг), които са на длъжност повече от 4 години и откажат да бъдат преназначени на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок от 1 година.
След това се уволнява. Придобитата квалификация продължава да бъде изискване за назначаване на по-висока длъжност, но на първо място вече няма да е тя, а интересът на службата.
Пределната възраст за военна служба:
на войниците (матросите) става 49 години,
на сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери - 58;
на офицерите със звание "майор" ("капитан III ранг") - 58 години;
на офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") - 58 години;
на офицерите със звание "полковник" ("капитан I ранг") - 59 години;
на офицерите със звание "бригаден генерал"- 61 години;
на офицерите със звание "генерал-майор" ("контраадмирал") - 61 години;
на офицерите със звание "генерал-лейтенант" ("вицеадмирал") - 62 години и
на офицерите със звание "генерал" ("адмирал") - 65 години.
А пределната възраст за офицерите с военно звание "полковник/капитан I ранг", които заемат длъжност, за която се изисква хабилитация става 65 години.
Промените трябва да бъдат одобрени от МС и парламента, а срокът за общественото обсъждане на предложенията е две седмици.