Във връзка със зачестилите случаи на хора, дали положителни PCR-тестове за COVID-19 в община Казанлък и област Стара Загора, включително и работещи в „Арсенал“ АД, ръководството на дружеството информира, че на територията на фирмата са взети всички необходими, навременни и адекватни мерки против разпространението на коронавируса. Спазени са всички противоепидемични изисквания, съгласно разпоредбите на Министерството на здравеопазването, на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора и заповедта на генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев.

Производствените помещения, където са установени последните единични случаи, са изцяло дезинфекцирани, близките контактни хора са карантинирани. Веднага са взети всички необходими мерки, адекватни на ситуацията с цел запазване живота и здравето на работещите, на техните семейства, близки и роднини. За съжаление, изключително строгите противоепидемични изисквания, наложени в „Арсенал“, не се спазват от част от хората извън територията на дружеството, което е и причина за появата на такива случаи.

От първия ден на обявяване на извънредното положение у нас заради пандемията от COVID-19 – 13 март 2020 година, „Арсенал“ АД въведе безпрецедентни мерки против разпространението на коронавируса. На порталите повече от 7 месеца непрекъснато работят термокамери. Задължително е носенето на предпазни маски навсякъде в дружеството, извършва се неколкократна дезинфекция на всички помещения, на всички повърхности и места, които се докосват или ползват от работниците и служителите. На всички работещи в "Арсенал" се осигуряват лични предпазни средства - раздадени са хиляди предпазни маски за многократно ползване и тонове индивидуални дезинфектанти и продължава да се раздават.

В дружеството са въведени строги мерки за сигурност в местата за обществено хранене, на входно-изходните портали, в работните и санитарните помещения, в общите части. Всеки ден задължително се дезинфекцират автобусите, с които се превозват арсеналските работници и служители в завода до съседните населени места в общината, както и до Стара Загора.

Контролът в „Арсенал“ продължава при въведените предпазни мерки, както досега. Призоваваме и след работното време арсеналци да спазват противоепидемичните изисквания, да проявяват отговорно отношение както към себе си, така и към околните.