Считано от 1 януари 2021 година се увеличават основните работни заплати и размерът на ваучерите за храна в „Арсенал“ АД и „Арсенал-2000“ АД.

В началото на новата година приключиха разговорите по договарянето на основните работни заплати и стойността на ваучерите за храна между ръководството на „Арсенал“ АД и синдикалните организации във фирмата, съобщи Янко Костадинов, директор „Финанси и икономика“ на дружеството.

Страните се споразумяха за завишаване на всички договорени работни заплати в дружеството с размер, равен на стойността на увеличението на минималната работна заплата в страната, като се запазва дистанцията между договорените към момента основни заплати.

Заедно с това се променят и стойностите за заплащане на нощния труд, както и часовите тарифни ставки.

С увеличението на договорените работни заплати фирменото ръководство и синдикатите целят средната работна заплата на дружеството да бъде равна или по-висока от средната за страната в отрасъл „Машиностроене“.

С промяната на нормативната база в държавата, фирмите, които осигуряват ваучери за храна на своите работници и служители, увеличават тяхната стойност на 80 лева. „Арсенал“ се възползва от тази промяна и по тази точка също бе постигнато съгласие между ръководството и синдикатите във фирмата. Така от 1 януари 2021 година работещите в дружеството ще получават ваучери за храна на стойност 80 лева, но засега това е за сметка на допълнителните празнични ваучери. Реално с тази промяна годишният размер на ваучерите се увеличава с 60 лева. От ръководството уточняват още, че работодателят си запазва правото, при финансова възможност, да предостави и празнични ваучери.