Управляващи и опозиция кръстосаха реплики по бюджет 2018


Управляващи: Да се осигурят консултации по съставянето на бюджет за съветниците отляво

Опозиция: Бюджетът не се прави добре, след като при заложен дефицит за 2017 г., накрая има излишък

На първо четене Бюджетът на Община Казанлък за 2018 година бе приет с гласовете на 30 общински съветници. Близо час обаче продължиха дебатите по основния финансов документ на Общината, като управляващи и опозиция кръстосаха реплики, всеки защитавайки позицията си. В своето експозе по бюджета, който се предлага да е в размер на 51 363 884 лева, кметът Галина Стоянова очерта краткосрочните и дългосрочните цели в него. Сред дългосрочните е подобряване на градската среда в кв. „Изток” по стартиралия вече проект, подобряване на образователната инфраструктура, изграждане на т.нар. „Детелина” в южната част на града, култивиране на старото сметище в местността „Каракос”, канализация на кв. „Ценко Минков” и др. В краткосрочните цели са заложени реконструкция на подлеза при ж.п. гарата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществено значими сгради, изграждане на кръгово движение на кръстовището на бул. „Александър Батенберг” и ул. „Чаталджа” и други дейности. Според кмета, бюджетът за тази година е балансиран, социален, справедлив и реален.

Опозицията в лицето на Пламен Караджов от групата „БСП-Лява България” репликира, че бюджетът е свързан основно с увеличението на заплатите на общинската администрация. Теодора Иванова от групата на БСП попита, че след като има бюджетен излишък защо се събират средства от родителите на децата и учениците за разни ремонти или за обзавеждане в детските градини и училищата. Към това Караджов добави предложението да отпаднат таксите в детските ясли, които като общ размер са 128 хиляди лева.

Относно увеличението на работните заплати директорът „Финанси и бюджет” в Общината Славена Бояджиева поясни, че държавата отпуска средства за увеличение на работните заплати на 145 души общинска администрация, а увеличението на заплатите във всички останали общински звена, където работят 400 души, идва от общинския бюджет и сумата за това увеличение е 827 хил. лева. На репликата на Теодора Иванова, че бюджетът не се прави добре, след като се залага дефицит в началото, а накрая се отчита излишък, цитирайки бюджет ‘2017 на Общината, кметът Стоянова препоръча на своите финансисти да осигурят на съветничката специализирани консултации по съставяне на общински бюджет.

Диалогът между управляващи и позиция продължи с наместване на бизнеса на Пламен Караджов, премина през дупката на някогашната Инфекциозна болница и стигна до напомнянето от председателя Николай Златанов, че още при подписването си сделката за терена на бившото инфекциозно отделение е била обявена за нищожна.

Въпреки прехвърчащите словесни искри, бюджетът на Общината и Инвестиционната програма за 2018 година бяха приети на първо четене с 30 гласа за, само един против и трима въздържали се.