Аварийното стабилизиране на мозайките в Паметника на Бузлуджа приключи в края на изминалата седмица. За това съобщи арх. Дора Иванова, председател на фондация „Проект Бузлуджа“. Млада, талантлива и амбициозна, тя стои в основата на инициативата за съхраняване на монумента и е главна движеща сила при реализация на дейностите.

„В рамките на проекта за аварийно стабилизиране на мозайките на Бузлуджа се гордеем с използването на иновативни неинвазивни техники, които са специално създадени и съобразени с нуждите на обекта - съобщава на Фейсбук страницата си „Проект Бузлуджа“. - Една от тях е системата от дървени елементи, която поддържа мозайките в прецизно избрани точки, за да предотврати разпадането им. Или казано популярно - това са стотици ръце, които държат мозайката и не и позволяват да падне. Системата може да бъде премахната без следи, когато се пристъпи към финален етап на опазване.“ Тази дървена конструкция не докосва стените с мозаечните пана с цел да се избегне всякаква вибрация.

Отгоре тя е покрита, а отстрани са поставени 96 платна от специална материя, която позволява проветрение, но не пропуска вода, така че стабилизираните мозайки да са защитени от дъжд и сняг през идващата зима. Навесът е изграден от 48 масивни дървени подпори, като с поставените върху тях текстилни платна се образува своеобразен тунел, който отделя мозайките от външната среда и където може на следващ етап да се работи по пълната реставрация на паната.

При изработване на мозайките техните автори първо са изрисували изображенията върху мазилката. На местата, където мозайката е загубена, се откриват тези рисунки, наречени синопия. В рамките на проекта за запазване на автентичните пана е стабилизиран и този слой. Ронещата се мазилка е укрепена чрез инжектиране на консолидант, а границите на разрушенията са бордирани. Със специална смола са прилепени парченцата, наречени тесари, към съществуващите пана. Арх. Дора Иванова казва: "Нямаме намеса в творбите, имаме едно стабилизиране на актуалното състояние". Въведените аварийни мерки са временно решение до момента на цялостната реставрация.

По думите й, е направена първата стъпка към запазване на мозайките предвид факта, че те са най-уязвимата част от паметника. Работещите по спасяването им са събрали, документирали и съхранили падналите мозаечни парченца в 150 контейнера, както от вътрешната зала, където е изграден навесът, така и във външния кръг. Пространствата са почистени от строителните отпадъци, натрупани от началото на разрухата на обекта.

Голямата амбиция е през следващата година да се направи цялостен покрив на паметника. А през зимните месеци екипът на „Проект Бузлуджа“ продължава да работи по Плана за опазване и управление на сградата, като се изготвят стратегии за нейните бъдещи функции.

Фондация „Проект Бузлуджа“ е основана през 2015 г. от арх. Дора Иванова с цел опазване на Паметника Бузлуджа. Благодарение на постоянството в тази кауза, през 2018 г. паметникът беше признат от "Европа Ностра" за един от 7-те най-застрашени културни обекта в Европа.

През 2019 г. фондация „Гети“ присъди на Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS грант в размер на 185 хиляди долара за създаване на План за опазване и управление на обекта.

През 2020 година „Гети“ отпусна втора субсидия в размер на 60 хиляди долара за инсталиране на навес за защита на мозайките, за технически проучвания и изпълнения на тяхното стабилизиране с цел да се предотврати отлепването им от бетонните стени. Общо 18 реставратори от Германия, България, Швейцария и Гърция се включиха в тази дейност.

Фондация "Проект Бузлуджа" е координатор на проекта. Организацията ръководител е ИКОМОС - Германия. Проектът се реализира със съдействието и на Областна администрация - Стара Загора.