Санират 11 жилищни сгради в Казанлък

Реални строително-монтажни работи по Националната програма за енергийна ефективност на жилищни сгради са стартирали в 11 жилищни блока в Казанлък. Това са блокове с номера 12, 25 и 73 в ж.к. „Изток”, в кв. „Васил Левски” блокове 16 и 35, жилищните сгради на ул. „Тюлбенска” 53, ул. „Илинден” 16, ул. „Витоша” 1, ул. „Батак” 16, ул. „Макариополска” 42, бул. „Александър Батенберг” 109. Избраните чрез обществена поръчка изпълнители са различни за отделните обекти, а инвеститорския контрол осъществява общинското търговско дружество „Балканинвест” ЕООД.

С Българската банка за развитие Община Казанлък е сключила 19 договора. Остават още 8 блока, при които да започнат същинската дейност по санирането.

Броят на регистрираните в Старозагорска област сдружения на собственици по Националната програма за енергийна ефективност са 231. Сключените тристранни договори между Българската банка за възстановяване и развитие, кметовете на общини и областния управител са 111.


Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува таблица на актуализираните референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които влязоха в сила от 10 октомври. Максималната цена, до която може да достигнат общо всички дейности по санирането, за сгради до 8 етажа не може да надвишава 154 лв./кв.м с ДДС, а за тези над 8 етажа - 172 лв. на квадрат.

Всички процедури, които престои да бъдат открити, следва да се съобразяват с новите референтни стойности. Те важат и за откритите вече обществени поръчки, по които все още не е изтекъл срокът за подаване на офертите.

Това е второто намаление на тавана на цените за санирането. Първото бе в началото на годината, след като се установиха сериозни разминавания между подадените ценови оферти в различни общини.