Само 70 са свободните работни места, обявени към 2 декември 2021 година от Бюрото по труда в Казанлък. Най-голям брой сред търсените работници и специалисти са личните асистенти - 10. Следват продавач-консултантите - 8. търсят се 5 шпакловчици, 5 бояджии,, по трима - опаковчици, технически секретари, шлосер-монтьори, механици.

За висшисти свободни позиции има за една медицинска сестра, един счетоводител, един библиотекар, един специалист ТРЗ, двама инженери в сферата на строителството, трима учители.

На територията на Казанлък и региона свободни работни места има още за един машинен оператор, един шофьор, един стругар, един печатар.