Европейски проекти за 100 милиона лева е изпълнила и изпълнява към момента Община Казанлък.

В продължение на четири години общината успява да привлече сериозен външен финансов ресурс, това е видимо за жителите на общината и ползите са изцяло за тях, коментира зам.- кметът Лилия Цонкова.

25 проекта към момента изпълнява по европейски програми Общината - за трудова заетост, за младежки обмени, за инфраструктура, в социалната и образователната сфера. Разработени са и нови такива, като проект за подмяна на отоплителната инсталация на пет детски градини в община Казанлък, на стойност 600 хиляди лева. Очаква се още тази година да започне неговото изпълнение. Подаден е и проект за ремонт и оборудване на сградата, която в момента е Център за социални услуги. Там се помещават Центърът за обществена подкрепа, Центърът за социална рехабилитация и интеграция, Приемната грижа. Двата проекта са по Финансовия механизъм на Европейското пространство. По тази програма в момента се изпълнява проект за социализация, консервация и реставрация на гробниците „ Хелвеция” и „ Грифони”. Очаква се през месец октомври да стартира изпълнение на строителните дейности. Предстои приключване на проектите за Пречиствателната станция, за Претоварната станция - проекти, които вече са на етап въвеждане в експлоатация и се очаква да бъдат определени дати за официалното им откриване през месец септември. Проектът за реконструкция на стената и преливника на язовир Синя река също е приключен. В момента тече процедура за въвеждане в експлоатация. В процес на изпълнение са и проектите за предоставяне на социалната услуга „ Личен асистент” и за Приемната грижа.