Преброяват населението и жилищата през 2021

Кабинетът одобри Програма за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, която представя целите, задачите, периода, принципите и етапите на провеждане на Преброяване '2021.

Това е най-мащабното статистическо изследване и се провежда на всеки десет години като предоставя информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

През 2021 година се счита, че ще бъде последното класическо преброяване на населението чрез посещение по домовете. Това е 18-ото преброяване в България, като първото е било през 1880 година, когато сме били малко над 2 млн. души. През 1985 година сме били най-много - близо 9 млн. души население. На последното преброяване през 2011 година числото е 7.3 млн. души.

Справката в НСИ за преброяването в община Казанлък през 2011 година показва, че населението на общината тогава е било 72 538 души, като във възрастовото отношение най-голям брой са хората между 60 и 64 години, навършени към датата на преброяване. Те са 6036 души, следвани от тези във възрастовите групи 55-59 години - 5794, 50-54 години - 5421, 35-39 години - 5341 души. Населението над 15-годишна възраст и икономически активното население е било преброено на 62 927 души. Икономически активни са били 34 853-ма, а заети с трудова дейност - 30 689 души. При преброяването като безработни са се посочили общо 4164 жители на Казанлък и населените места в общината.

В приетата днес от правителството Програма са описани методите и темите, по които ще се събира информация за населението и жилищния фонд, както и органите на преброяването и взаимодействието между тях. Данните, събрани по време на предстоящото преброяване през 2021 година, ще бъдат използвани както от централната и местната власт, така и от бизнеса, научната общност и неправителствения сектор, информира правителствената пресслужба.