Окръжна прокуратура - Стара Загора, не установи нарушение по сделката за продажбата на бившето ОУ „Димитър Андреев" в Казанлък, като не потвърди и твърденията на някои медии, че при пожара учебното заведение е изгоряло до неузнаваемост, включително и дворът му.

Решението на Окръжна прокуратура-Стара Загора за отказ да образува досъдебно производство бе обявено днес от Петър Косев, заместник-кмет на община Казанлък.

С Постановление от 20.05.2015 г. Окръжна прокуратура-Стара Загора категорично посочва, че след анализ на изисканите и приложени писмени документи и обяснения на лицата, привлечени по случая, няма данни за извършено престъпление от общ характер и специално такова по чл. 219 от НК и чл.282 от НК, т.е. за престъпление по служба от страна на кмета на Казанлък, каквито всъщност бяха твърденията и внушенията на някои медии. В тази връзка Окръжна прокуратура - Стара Загора не смята, че има основание да образува досъдебно производство и потвърди законността по сделката с имота.

Припомняме, че Преписката бе образувана по сигнал на Славка Стефанова Самарска - изпълнителен директор на Медийна група „Вис Виталис - Самарски и сие". В сигнала Самарска твърди, че вероятно Община Казанлък, вследствие умишлено неполагане на грижи от страна на кмета по управлението на общинското имущество, са възникнали значителни щети за казанлъшката община.

Оказва се обаче, че не само няма щети за Общината при продажбата на бившето ОУ „Димитър Андреев", ами то е продадено и на цена над пазарната оценка - 410 041 лв. без ДДС, при това по напълно законен начин с решение на Общински съвет-Казанлък.


Предисторията на казуса:

На 07.08 2014 г. Общинският съвет взема единодушно решение и обявява за продажба бившето училище „Димитър Андреев" - имот УПИ III кв. 43 с площ 9220 кв.м. В резултат на това със заповед на кмета е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на 7 имота, сред които е и ОУ „Димитър Андреев". На първата обявена дата на търга - 18.09.2014 г. не се явява кандидат за покупката на бившето учебно заведение. На обявената по-късно - 07.10.2014 г., втора дата на търга - отново няма кандидати, макар и процедурите за публикация на обявленията за търга и за двете дати да са спазени.

На 21.10.2014 г. е открита нова процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на непродадените 5 имота, сред които е и училището. На 06.11.2014 г. търгът бива проведен, като с Протокол № 296 от същата дата тръжната комисия обявява за спечелил търга единственият кандидат „Бул Ал" ЕООД, който е предложил цена от 410 041 лв. без ДДС. Тук е редно да се каже, че цената за този имот е доста по-висока от цените - всички определени от експерти-оценители, за други два имота с по-голяма площ, също предложени за продажба. Това са Междуучилищният център в кв. „Христо Ботев“ с площ 10.883 дка с масивна сграда в него с РЗП от 1570 кв.м, за който оценката е 332 250 лв., и имотът до МБАЛ „Д-р Стамболски“ с площ 9,599 дка на цена 363 200 лв.

След като и Окръжна прокуратура-Стара Загора потвърди, че всичко около ОУ „Димитър Андреев" е законно и не е налице безстопанственост от страна на Община Казанлък, остава да се види какво още „ще роди въображението на будните" граждани, които посредством непроверени твърдения сигнализират различни институции, като разходват парите на обикновения данъкоплатец и разпиляват времето на съдебната власт.

Пресцентър на Община Казанлък

Още за цените на апетитните имоти, обявени на търг от Община Казанлък, сред които е бил имотът на ОУ „Димитър Андреев", вижте във видеото: