Недействителни бюлетини за 5 мандата откриха членовете на секционните избирателни комисии в община Казанлък в урните в неделя, за избор на местни органи на властта. От общо намерените в урните 31 990 бюлетини, недействителните са 3 659, които на практика са гласове за пет мандата, ако бяха действителни. Така на практика зачетените за различните кандидатски листи и кметове на населени места бюлетини са 28 331.
Различни са причините, превърнали бюлетините в недействителни. Част от тях са: излизане на отбелязването извън квадратчето, зачертаване на два поредни номера и невъзможност да се отчете вота, / каквито случаи има с номерата 20 и 19/, задраскване на цялата бюлетина и други повреждания по нея.
Вчерашният вот на практика е вот с по-ниска активност на гражданите, в сравнение с предходните местни избори през 2011 година, когато броят на реалните гласове е бил с близо 5 хиляди повече. Практически всички партии, спечелили места сега в новия Общински съвет, независимо от броя на мандатите, които получават, имат по-ниски резултати като брой гласове от тези преди 4 години .