От днес всичките над 120 колежани от първи и втори курс на Машиностроителния колеж в Казанлък, който е част от структурата на ТУ- София, вече ще учат в обновената и изцяло реновирана сграда, предоставена за нуждите на висшето учебно заведение.

С решение на Министерския съвет от началото на тази година, сградата на бившето професионално училище по строителство, бе предоставена на Техническия университет за нуждите на казанлъшкия колеж.

След мащабна дарителска кампания, инициирана от изпълнителния директор на "Арсенал" Николай Ибушев, и сериозната подкрепа на казанлъшкия бизнес, през юни бяха събрани 380 хиляди лева, които се вложиха за ремонт и оборудване на първия етаж на сградата. Отделно от това бе изградена и отоплителна система на газ.


Близо 100 хиляди лева за каузата дари "Арсенал".


В края на октомври сградата бе официално открита от ректора на ТУ -професор Георги Михов и кметът на община Казанлък Галина Стоянова.

През следващата година предстои още една мащабна дарителска акция, чиято цел ще е да се наберат средства за довършване цялостния ремонт на сградата.

Паралелно с преместването в новата сграда, първокурсниците колежани вече преодоляха и първото си важно студентско изпитание- изпитът по физика. Предстои този по висша математика.