Множество проекти приобщават ромските деца в училища и детски градини

Сред грижите, които полага Община Казанлък за интеграция на ромското население са създадени необходимите условия, за да бъде гарантирано правото на равен достъп до качествено образование на деца от ромски произход, каза за zakazanlak.bg Мария Колева, началник отдел " Хуманитарни дейности" в Община Казанлък.
През 2013 и 2014 г. Община Казанлък реализира проект с външно финансиране, с участието на 5 детски градини и 3 училища. В края на 2015 г. за подобряване на образователната инфраструктура по ОП „Региони в растеж“ в градовете Крън, Шипка и селата Хаджидимитрово, Овощник, Ръжена, Горно Черковище. Община Казанлък кандидатства и като партньор в проектно предложение по процедура на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, в което са включени детски заведения, в които процентът на деца с малцинствен произход е висок – в селата Горно Черковище, Копринка, Шейново и детските градини „Слънце“, „Славейче“ и „Пчелица“ в Казанлък.
Община Казанлък кандидатства като бенефициент в проектно предложение по процедура на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства търсещи или получили международна закрила“, с учебни заведения, в които процентът на ученици с малцинствен произход е висок в селата Горно Черковище, Копринка, Шейново, Хаджидимитрово, Ръжена и Кънчево.
Мария Колева поясни още, че за 77 деца - 75 процента от ромски произход от населените места, в които са закрити училищата, е осигурена възможност да се обучават в средищни училища.
От ромския квартал са изведени 84 деца в предучилищна възраст, които се обучават в близките и по-отдалечени от ромската махала детски заведения .