Такъв е общият извод на ученици от цялата страна, участвали в националното четене на произведения на Димитър Чорбаджийски –Чудомир в кампания, инициирана от фондация „ Чудомир“, ЛХМ „ Чудомир“ в Казанлък и общественият посредник на община Казанлък Гинка Щерева.
Националното четене под надслов: „ Да открием Чудомир“ се проведе с подкрепата на МОН, като част от инициативата за повишаване на грамотността, в навечерието на 24-те Чудомирови празници в Казанлък от 20- до 24 март. Днес е финалът на празниците.

Равносметката от четенето: в рамките на 4 дни в цялата страна хиляди ученици от 1 до 12 каса са чели произведения на Чудомир и са участвали в различни прояви, имащи за цел популяризиране творчеството на известния туриец, създал незабравимите образи на „Нашенци“, превърнали се в една от емблемите на страната ни.
Четири са били най- четените разкази в кампанията „Да открием Чудомир“ от предложените 13: „ Предметно обучение“, „Лъжлив Съби“, „Не съм от тях“, Провинциалистки“.
За 4 дни в кампанията са се включили ученици от 25 области в страната, без Търговище, Плевен и Благоевград. Най- масово и ентусиазирано четене на Чудомир се е случило в област Велико Търново, където в националното четене на творби на Чудомир са се включили 14 училища. Най- много ученици от едно училище, участници в кампанията са учениците от езиковата гимназия „ Иван Вазов“ в Пловдив-500. Други 480 участника са от ОУ „ Васил Априлов“ в град Исперих.
5 казанлъшки училища също са се включили в инициативата, както и участници от училищата в гръцките градове Ксанти, Александрупули, Ористиада.

Националната инициатива за четене на Чудомирови творби провокира и творческите възможности на учениците да създават различни презентации, посветени на Димитър Чорбаджийски- Чудомир, както и послания от днешните българи към писателя.
Всички те ще намерят място в колекцията на ЛХМ „ Чудомир“.
Според директора на едноименния музей в Казанлък Добрина Матова, най- голямото постижение на кампанията „ Да открием Чудомир“ е фактът, че „творчеството му е влезнало в класните стаи“.

Всички участници в инициативата ще получат ваучери за безплатна беседа в музея на Чудомир в Казанлък. 6 луксозни тома с цялото творчество на Чудомир ще отидат за езиковата гимназия в Пловдив “Иван Вазов“, като награда за най- масово участие.
Грамота за област с най- голямо участие в кампанията получава от инициаторите област Велико Търново, а наградата за най- добро послание към Чудомир, е за учениците от ПГ „ Никола Вапцаров“ в Бяла Слатина.

От няколко години Чудомировото творчество се преподава на студентите от Филологическия факултет на Анкарския университет в Турция, факултативно се изучава в някои гръцки висши училища и по желание илична инициатива се преподава от някои преподаватели във филологическите факултети на университетите във Велико Търново, Пловдив и филиалът в Кърджали.