Членовете на ловно-рибарското дружество „Сокол” в Казанлък представиха днес пред кандидата за кмет на Община Казанлък Галина Стоянова идейния си проект за изграждане на комплекс за стрелба, който да бъде разположен в района на града в посока с. Бузовград. Желанието на ловците е да изградят съоръжение от републикански мащаб, където, на първо време, да могат да се провеждат състезания по ловна стрелба.

През септември тази година влезе в сила Подробният устройствен план (ПУП), според който статутът на земята бе променен и се предостави възможност на ЛРД „Сокол” да предприеме действия по изграждането на така желаното стрелбище.

Благодарение на професионализма на Галина Стоянова ние успяхме да извървим пътя по промяна статута на терена, за да можем днес да планираме реализирането на бъдещите ни начинания”, заяви председателят на ЛРД „Сокол” – гр. Казанлък Кольо Дочев.
Галина Стоянова- кандидат за кмет на Община Казанлък, втори мандат, определи идейния проект на ЛРД „Сокол” за изграждането на стрелбище като уникален и изрази желание за повече общи проекти.