С Указ на президента Румен Радев са насрочени за 3 октомври 2021 г. частичните избори за кмет на казанлъшкото село Копринка.

С решение на Общинския съвет на Казанлък, взето на 10 август 2021 година, за временно изпълняващ длъжността кмет на село Копринка бе избран Кенан Шакир Саид. Кенан Саид е досегашният кмет на населеното място, чиито пълномощия бяха прекратени от Общинската избирателна комисия на нейно заседание през м. февруари т.г. Причината за това решение бе, че при избирането му за кмет на с. Копринка през 2019 година Саид не е изпълнил трите изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА - не е предприел в срок необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец, не е уведомил писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия по прекратяване на дейността като ЕТ.

Случаят нашумя през януари 2020 г. и бе във връзка със сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на кмет на кметството. Според сигнала, Кенан Саид е имал фирма ЕТ „Бамбино – Кенан Саид“, като в изискуемия едномесечен срок след избирането му за кмет на Копринка не е прекратил нейната дейност и не е уведомил Общинския съвет и членовете на ОИК за съществуващите обстоятелства, както и за предприети действия по заличаване на фирмата.

Към датата на избирането му за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Копринка въпросните изисквания са изпълнени от страна на Кенан Саид. Неговите пълномощия са в срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет на населеното място.