КНСБ стана на 30

30 години навърши на 12-ти февруари най- големият синдикат в България- Конфедерацията на независимите синдикати.
Конфедерацията, чиято членска маса към момента е близо 300 хиляди души отбелязва 30-сет годишния си юбилей с голям концерт в Зала 3 на НДК в София.
Сред гостите е и 8 членна делегация от СК на КНСБ в „Арсенал“, начело с председателя на синдиката в дружеството Атанас Бозов.
Заедно с него на честването са и председателите на заводските организации на КНСБ.


В „Арсенал“ е и най- голямата практически структура на КНСБ в сферата на машиностроенето и металообработването, наброяваща над 7 300 члена.


Организация, която да брани интересите на работещите в България има много преди да се учреди КНСБ на 12 февруари 1990 година.
През 1945 година се създава Общ работнически професионален съюз.

Профсъюзът е една от основните казионни обществени организации на комунистическия тоталитарен режим в България. През 1972 година се преименува на Български професионални съюзи,а те на свой ред, само три месеца след промените през 1989 година, на 12 февруари 1990 година се преименуват на КНСБ. Това става по време на извънреден Конгрес на профсъюзите- 11-ти по тогавашното броене.

сн: Епицентър, БГ, Менажер, Днес,

Председател на КНСБ, при учредяването на организацията, става проф. Кръстьо Петков, а през 1997 г. за председател е избран проф. д-р Желязко Христов, който ръководи Конфедерацията до 15 септември 2010 година. 30 години, след създаванеот на Конфедерацията и двамата първи лидери на Профсъюза вече не са между живите.
От 2010 година, след кончината на д-р Желязко Христов, за президент на КНСБ до е избран Пламен Димитров, който и до моменат е начело на синдиката.Главна цел и смисъл на съществуването на КНСБ е да представлява и защитава правата и интересите на българските работници и служители, както по спазването на техните права, така и чрез предоставяне на индивидуални консултации. Отдава се голямо значение на колективното трудово договаряне като основен инструмент за ефективна защита правата и интересите на работниците и служителите.От 1995 г. КНСБ е приета за член на Европейската конфедерация на профсъюзите. Представители на КНСБ участват в работата на Европейския икономически и социален съвет.
КНСБ е призната и национално представителна организация. В структурата й са 35 синдикални федерации и съюзи, които са нейни основни членове, както и редица асоциирани членове.

Организацията на КНСБ в "Арсенал" е създадена веднага след учредяването на КНСБ в национален мащаб. От самото й начало ,до момента неин лидер е Атанас Бозов.