Театър „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък е създаден с Решение № 6 /15.04.1998 година на Общото събрание на Народно читалище „Искра“. Официално е обявен на 20 октомври същата година, когато е вписан като професионален с № ОДТ – 0178 в Регистъра на извършващите професионална театрална дейност институции в Националния център за театър към Министерството на културата. Функционира като общински културен институт от 1 януари 2001 година. Той е наследник на дългогодишните театрални традиции в Казанлък, когато любителското и самодейното театрално изкуство в града е обединявало духовната енергия на творците и по ентусиазъм и плам е съперничело на професионалните състави.

През последните 23 години театърът като професионална формация, с десетките си спектакли и хилядите зрители, очертава свой собствен облик в духовната атмосфера на Казанлък и цялата страна, носител е на редица български и международни награди.

Трупата поддържа разнообразен репертоар от детски постановки и представления за възрастни от целия спектър на сценичните изкуства. Театър "Любомир Кабакчиев" има своя публика на територията на цяла България, участвал е във фестивали в Македония, Турция, Русия. Прави забележителни постановки и на столични сцени. Театърът печели редица проекти на Министерството на културата. Неговата продукция привлича нова аудитория със запомнящи се участия в най-големите културни събития на Казанлък. Спектаклите в конкурсната програма на националния театрален фестивал "Комедийният хит на сезона" в рамките на Чудомировите празници, тематичен спектакъл на открита сцена по време на Празника на розата, възстановка на тракийски ритуали по време на Празниците в Долината на тракийските царе надграждат опита от предходни театрални проекти.

Носещи от духовния заряд на първите самодейци, изявявали се на театралната сцена в Казанлък, мнозина от които са сред основателите на столичното и националното театрално дело, творците от Театър "Любомир Кабакчиев" утвърждават професионализма в изкуството с мисия за вечността на духовните ценности.

Своя празник театър "Любомир Кабакчиев" ще отбележи на 20 октомври от 19.00 часа на сцената на театъра (бившето кино "Лекс") със спектакъла "Самодива".