Центърът за обществена подкрепа предлага нова услуга за деца и  родители в раздяла,  преди, по време или след развод

Нова услуга за родители в раздяла, преди, по време или след развод, стартира Центърът за обществена подкрепа в Казанлък. Информационната програма е модел, който се прилага за първи път в България. Към момента по нея пилотно работят центрове за обществена подкрепа във Велико Търново, Бургас, Трговище, Севлиево, Смолян и Златоград. Екипът в Казанлък, който ще работи в рамките на услугата е преминал обучение на Международна социална служба в България, която въвежда тази програма в страната. Центърът за обществена подкрепа в Казанлък е извървял до момента необходимите стъпки – проведено е обучението по програмата, има и разрешително да прилага тази програма.Реално нейното изпълнение ще започне в края на 2015 година.
Програмата включва две сесии през седмица, като родителите могат да участват в програмата групово и индивидуално. Идеята на програмата е, родителите да могат да си направят атестация на какъв етап на развода са, какви са отношенията между двамата – дали са в ситуация на остър конфликт или на умерен такъв. Да могат да разберат какви са последствията за децата и отново да си направят сами оценка, какво причинява този развод или раздяла на децата им. Родителите ще получат още насоки и съвети как да предпазят децата си от последствията на собственото си поведение, развод или раздяла. В резултат на участието си в програмата, родителите ще бъдат повече информирани, какво се случва с децата им в процеса на развод или раздяла.
Нуждата да бъдат консултирани децата от семейства в развод в страната става все по-актуална. Все повече са случаите, когато към Центровете за обществена подкрепа се насочват деца, понякога и родители, които са в развод или раздяла – преди, по време или след развода. Клиенти на Центъра за обществена в Казанлък са деца, при които вече има някакво поведение, което притеснява родителите. Те са насочени от Отдел „ Закрила на детето“. От началото на 2015 година Центърът за обществена подкрепа в Казанлък работи по близо 25 случая на психологическо консултиране точно по този проблем. „ За съжаление, не сме съвсем успешни, тъй като това са много проблематични случаи- родители, които са в остър конфликт, децата имат своите драматични преживявания, които родителите често не забелязват и това по-нататък се отразява в живота им“, споделя психологът в ЦОП в Казанлък Иван Димитров.