Бригадите в Карлово и  Стара Загора търсят готвачи, шлосери, картечари

350 кадрови войници се търсят за две от бригадите на Българската аримя в региона- 61-ва Стрямска в Карлово и 2-ра Механизирана в Стара Загора.

Това става ясно от публикувано обявление в сайта на Министерството на труда и социалната политика. В Карловската бригада свободни са 220 позиции, а в Старозагорската - 130 места

В момента се търсят както картечари и водачи на БТР-ри, така и готвачи, шлосери и шофьори на линейки.

Желаещите да кандидатстват за кадрови войници подават Заявления до командира на едно от двете бригади, чрез структурите на Централното военно окръжие до 19 февруари. Конкурсите са от 16 май до 7 юни. Могат да се посочват до три длъжности, но в една бригада.

По данни на военното министерство, към края на 2015 година незаетите места в армията са около 4 500, като 3000 от тях са войнишки и сержантски. Очаква се през тази година да бъдат обявени поне още 500 места за бойци.

Конкурсът за кандидатстващите включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издържливост (крос 1000 м.) по нормативи, става ясно от обявлението. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или под 55 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години. Съществува обаче и една опция да имаш право да кандидатстваш и до 47 години. Тя се отнася само за хората, които са били на военна служба и са освободени заради закриване или преместване на поделения.