„Арсенал“ е островче на промяната. Фирмата работи при изключително високи изисквания за продукцията си, тъй като в чужбина няма милост в това отношение. Конкуренцията е жестока. Тези много високи изисквания са валидни и за нашите поддоставчици, които именно поради това са доста ограничени.
Това каза изпълнителният директор на „Арсенал“ Николай Ибушев, по време на представянето на проект „ Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“. Проектът е на на КНСБ и се финансира със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.


Лично председателят на Конфедерацията Пламен Димитров и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, чийто член е и „Арсенал“, дойдоха в дружеството, за да представят проекта и поканят най-голямата фирма в областта на промишлеността и машиностроенето в България да партнира по проекта, като част от 100-те големи мултинационални компании и фирми, работещи на територията на страната. Партньор на синдикатите в проекта е и Българската стопанска камара.


Основната цел на двугодишния проект най-общо е обмяна на опит на добри практики и помощ при въвеждането им в малките и средни предприятия, от страна на големите фирми и вериги, ползващи малките фирми като техни подизпълнители и доставчици. Иначе казано: подобряване условията на труд и качеството на работните места в малките и средни предприятия, които са подизпълнители на големите вериги, мултинационални компании и фирми, чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане и прилагането на различните стандарти: трудови, осигурителни, екологични.


„Арсенал“ отдавна е мярка, еталон за това в регионален, дори и в национален мащаб, със своите социални програми и мерки, по отношение на увеличаването на работните заплати, както и други бонуси. От нас гледат, каза по време на срещата Николай Ибушев.
Като основен проблем пред работодателите той посочи проблема с кадрите и тяхното качество, като препоръча и синдикати, и държава да работят основно в тази посока, тъй като „кадрите решават всичко“. „Арсенал “ си има ноу-хау в това отношение и неслучайно няма ръководител в региона от голям мащаб, който да не е почерпил от това ноу- хау, или да не е бил част от екипа на фирмата, допълни той, като припомни едно от емблематичните определения за „Арсенал“ като „ковачница на кадри“.


Проблемът с кадрите и тяхното качество е от 10-15 години, но засега за него само се говори, каза още пред участниците в срещата Николай Ибушев.
Той сподели за усилията, трудностите и предприетите мерки от страна на ръководството на дружеството в това отношение: стипендиантски програми, нови паралелки за обучение в местната професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, бонуси и стимули за най-добрите, програми за квалификация и преквалификация на кадрите, възможности за кариерно развитие, но въпреки това проблемът остава. Според него тази ситуация няма как да се промени, без сериозни усилия по отношение на необходимото в професионалното образование, така че училищата да произвеждат готови за работа кадри, и без подкрепата на държавата в това отношение. Ибушев изрази надежда, че с изводите и констатациите, натрупания опит от проекта, който КНСБ ще реализира в над 420 малки и средни предприятия в страната, на база опита на 100 големи фирми, ще бъдат запознати държавните институции и правителството, с цел предприемане на конкретни мерки и политики.

Една от основните дейности на проекта на КНСБ конкретно цели проучване на проблемите на производствените вериги и големи предприятия в страната. За подобряването на информираността и знанията на мениджърите и работниците от малките и средни предприятия, проектът предвижда проучване и пренасяне на опита на големите в малките, чрез различни дискусионни панели, форуми и срещи с представители на управляващите органи и представители на работниците. Експерти на различни нива от „Арсенал“ са поканени да се включат в проекта като лектори и споделяне на добри практики.


В срещата, провела се в дружеството, участваха и лидерът на Синдикалната федерация на машиностроителите „МеталЕлектро“ Асен Асенов, регионалният представител на КРИБ Иван Панчев и Николай Недев, изп. секретар по колективното договаряне в КНСБ. Участие взеха и директори на различни направления в „Арсенал“, началници на отдели, експерти, синдикалисти от КНСБ и КТ „Подкрепа“.


Според статистиката на Международната организация на труда /МОТ/ за миналата година, всеки пети наемен работник в света е бил зает в мултинационална компания, верига или голяма фирма и този дял ще расте. Според прогнозни данни за годината на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и на Световната търговска организация /СТО/, между 60 и 80 на сто от световната търговия се осъществява със стоки и услуги, произведени от глобалните вериги за доставки. Статистически данни на Конференцията на ООН за търговия и развитие показват, че относителният дял на световната търговия, който зависи от международните производствени вериги на многонационални компании, е 80 на сто.


В този смисъл споделянето на добрите практики от големите вериги към техните доставчици и подизпълнитeли и внедряването им в трудовия процес и отношения, ще става все по- значим и определящ фактор, не само за подобряване условията на труд.