Към 10 ч. тази сутрин избирателната активност в Старозагорска област за местните избори е била 10.65%. За националния референдум тя е по-ниска – 7.34%.
Най-висок е броят на гласувалите за местна власт в община Опан – 26.21%. Най-малко до 10 ч. са гласувалите в община Казанлък – 7.52%.
В община Стара Загора активността за местните избори е била 9.36%, а за референдума – 7.48%.