Казанлъшки учител е авторът на единственото българско издание от Възраждането, което се съхранява и използва в Националната библиотека в Лондон и е описано в нейния каталог на счетоводната литература. Това е „Учебника по счетоводство“ на казанлъшкия възрожденец Димитър Душанов. Любопитният факт бе съобщен от проф.д. и.н. Иван Русев от Икономическия университет Във Варна, по време на проведената в Казанлък Първа национална конференция „Казанлъшкият край в българската история“. Учебникът, който е един от първите учебници по счетоводство, е написан по руски модел и издаден през 1882 година.

/проф. Иван Русев/
В изследването си на тема „Участие на Казанлък и казанлъчани в проявите на търговската модерност на Българското Възраждане“ проф. Русев съобщи и друг любопитен факт, свързан с града на розите: казанлъшкият гражданин Рашо Филипов е сред спомоществователите на първото българско ръководство по двойно счетоводство "Диплографията“, появило се в първата половина на 19 век.
Градът е бил сред първите в страната, в които се създава Търговски център и един от първите, където още през 1867 година в местното Класно училище започва преподаването на търговско образование, чрез въвеждането на предмета „държание на търговски книги“. През 1871 година дисциплината вече е присъствала и в програмата на „Главното“ казанлъшко училище, където освен знания за търговските книги, учениците са изучавали „числителница“ и тясно свързаните с търговските изчисления пропорции и тройни правила. Казанлъшкото училище е било едно от 13-те просветни среща в Българско, където през 50-70-те години на 19 век за първи път се преподава счетоводна наука, каза специално за zakazanlak.bg професор Русев. Преподавателят по стопанска история на България от Икономическия университет във Варна е и сред авторите, които създават в момента историята на първото Висше търговско училище в страната, сега Икономически университет във Варна, който през 2020 година ще навърши един век от създаването си.
Професори от 4 университета в страната, музейни работници, преподаватели по история и журналисти участваха в двудневния научен форум. На него бяха изнесени общо 23 научни доклада, осветлили непознати или малко известни до момента факти от стопанската история на Казанлък и приноса на местните граждани за развитието на българската индустрия от Възраждането до 20-те години на миналия век. Организатор на научната конференция бе Исторически музей „“Искра“ в Казанлък и местната Община.

Още подробности по темата, четете в новия 121 брой на вестник „Трибуна Арсенал“ на 4 декември.