Преди половин век се откриват Музеят на розата и кино „Искра“

При кмета на Казанлък Бончо Милев, точно преди 50 години, през 1969-а, се откриват ембематични за Казанлък обекти. Те са свързани както с промишлеността, така и с културното развитие на града. Някои от тях съществуват и до днес и съхраняват традициите на региона. Други обаче са се превърнали в спомен от социалистическите времена.

През 1969 година е открит уникалният Музей на розата, който през юни 2016 година бе преместен в модерна сграда в парк "Розариум".

Новата сграда на Музея на розата, открита на 5 юни 2016 година

На 8 май 1969 година отваря врати новопостроеното кино „Искра“. Пак преди половин век в града на розите, на датата 12 юни, е направена първата копка за строежа на ТЕЦ „Казанлък”. През месец август 1969-а е открита мелница „Република”, а също така и Заводът за строителни и пътни машини.

Бончо Милев управлява Казанлък два мандата като кмет – от август 1962 до февруари 1966 г. и от февруари 1966 до октомври 1972 г.

По негово време започва изработване на нов градоустройствен план – перспективен, съобразен с все повече увеличаващото се население на града. Приет е кадастрален план, изработен в периода 1966 - 1968 г. Усилено върви жилищното и промишленото строителство, изграждат се детски ясли, градини и училища.

През 1962 г. започва дейността си НПМ „Шипка- Бузлуджа”. На 1 април 1963 г. е основан Институтът по хидравлика и пневматика. Четири години по-късно, през 1967-а, съществуващата Опитна станция е преобразувана в Институт по маслодайната роза, етеричномаслените и лечебни култури.

На 7 юли 1963 г. е открит стадион, който тогава е наречен „Цвятко Радойнов”, по-късно е преименуван на „Севтополис”.

От 1963 г. започва производството на ОРМП „Христо Смирненски”, днешен „М+С Хидравлик”. Същата година се създава промишленото предприятие за трудоустроени лица „Бузлуджа”. През 1965 г. започва работа ТПК „Обединение”, преструктурира се ДВТК „Димитър Благоев”.

В сферата на образованието отварят врати нови училища. На 8 октомври 1964 г. е открито професионално училище за кадри в текстила, по-късно се открива СПТУ по текстил, днешна Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. През 1968-а отваря врати Художествената гимназия в Казанлък като първи филиал на Софийската художествена гимназия към Министерството на културата. А от 1970 г. започва да обучава ученици Математическата гимназия „Никола Обрешков”. Тогава със заповед на министъра на народната просвета се откриват първите в страната две математически гимназии, едната е в Казанлък.

През 1966 г. се създава Клубът на дейците на културата. Взема се решение за създаване на музей „Чудомир” и през 1968 г. се провежда първият конкурс за хумористичен разказ на името на Димитър Чорбаджийски - Чудомир.

За града благотворно влияние изиграва разкриването на Сержантска школа на МВР.


Преди кмета Бончо Милев, в чийто два мандата Казанлък бележи усилено развитие както в сферата на промишлеността, така и в културата и образованието, градът за три месеца се ръководи от Петър Калайджиев. Той е кмет от юни до август 1962 година. Неговото кметуване е свръзано с мащабните чествания на 100-годишнината от началото на читалищното дело в Казанлък.