„16% е разликата в заплащането на труда в ЕС, а при пенсиите разликата между половете достига до 38,5%. Всички хора трябва да имат еднакви условия на труд, равно да се третират както в професионално израстване, така и по отношение на социалната сигурност”. Това съобщи в Стара Загора председателката на жените-социалистки в общината Деляна Начкова, по време на дискусия за проблемите в образованието и социалната политика. Дискусията бе организирана от Областния съвет на БСП.
Участничките в нея декларираха своите несъгласия спрямо социалното неравенство и отсъствието на мерки на политика, като заявиха, че ще внесат позицията си по въпроса в Народното събрание, чрез депутатите от Стара Загора. Решението им е на база текст за равните възможности на жените и мъжете, по отношение на доходите и премахване на неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите на Съвета на Европейския съюз от м. юни.
Обект на дискусията бяха и въпроси, свързани с образованието. Партийните активистки изразиха несъгласието си въвеждането на домашно образование, което, според тях, ще доведе до "абсурди и неравни условия сред учениците". Безпринципност се вижда и по отношение на текстовете, касаещи средствата за държавни и частни училища, бе другата теза от дискусията на социалистките. Новият образователен закон няма да гарантира условия за успешна личностна и професионална реализация на всяко едно дете в България, убедени са представителките на левицата.
След дискусията жените-социалстки организираха за участниците и забавен неделен конкурс "Моето хоби", а мъжко жури отличи интересните занимания.
Писане на стихове, изработване на алпинеуми и градински фитнес, са сред наградените любими занимания за свободното време.