Със заповед на здравния министър от днес до края на месеца се въвеждат нови мерки против разпространението на коронавирус.
В областите с по-висока заболяемост на населението, се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от 5 до 12 клас и при 15% отсъстващи, заради проява на вирусни симптоми, като се преминава на обучение в електронна среда.
Преустановяват се извънкласните дейности, като остават само за тези, които са в присъствена форма на обучение.
Висшите учебни заведения трябва да преминат на електронно обучение, с изключение на тези, чиито практически занятия не могат да бъдат осъществени в електронна среда.
Преустановяват се екскурзиите и организираните посещения на туристически обекти.
Посещенията в МОЛ и други магазини от този тип на малолетни и непълнолетни се допуска само с придружител.
Заведенията могат да работят само между 06.00 и 23.30 часа, като през останалото време се допуска само доставка по домовете.
За лица над 65-годишна възраст има зелен коридор за пазаруване в хранителни магазини и аптеки само в часовете от 08.00 до 10.00 часа. В посочените часове няма да бъдат допускани лица под 65 години.
Преустановява се плановия прием и планови операции в лечебните заведения, с изключение на извънредните дейности, свързани с онкологични дейности, трансплантации и др.
Самолечението не е препоръчително!