Пресслужбата на Министерски съвет съобщи информацията тази сутрин.
Над 1 млрд. евро повече в новия бюджет на ЕС са предвидени да получи България по новата Многогодишна финансова рамка. Предвидени са за първи път още 200 млн. евро за най-слабо развитите региони с цел засилване на икономическия растеж и създаване на нови работни места.
Защитено беше запазването на европейското финансиране за Кохезионна и Селскостопанска политика.
За финансирането на Фонда за справедлив преход България трябва да получи половин млрд. евро, а за защита на външната граница на ЕС – 200 млн. евро. По пакета „Следващо поколение ЕС“ страната ни може да разчита на 7,7 млрд. евро в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост. Предвидени са и средства за преодоляване на социално-икономическите последици от кризата.
С 62 млрд. евро по-малко са средствата в новата Многогодишна финансова рамка с сравнение с настоящата.
По отношение на целия ЕС общият размер на МФР за следващите 7 години ще бъде 1 трилион и 74 млрд. евро., а размерът на Пакета „Следващо поколение ЕС“ – 750 млрд. евро.
Преговорите в Брюксел по обсъждане и приемане на новата МФР и Пакета „Следващо поколение ЕС“ продължиха 5 дни в условията на кризата, породена от пандемията от коронавирус.

По информация на пресслужбата на МС