Живот за царския орел

Поредица от дейности извършва Електроразпределение Юг“ (част от EVN България), в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, в изпълнение на проект за опазване на царския орел в България. Проектът, който се финансира програма LIFE на Европейския комисия и всяка година се проверява от нейни представители, цели да намали смъртността при царския орел (Aquila heliaca), причинявана от токов удар или сблъсък с електропроводи в най-важните зони на мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка е извършена и годишната проверка на обезопасителните дейности и мероприятия, в районите, обслужвани от „Електроразпределение Юг“.


През тази година е завършило изграждането на 43 км подземни кабели в общините Елхово и Тополовград. Дейностите по обезопасяване продължават с изграждане на 27 км ПАС система (напълно изолирана въздушна линия) в същите общини. В друг приоритетен за царските орли район - този на Сливен, през лятото и есента на 2017г. чрез монтиране на защитни изолации са обезопасени 413 стълба. Освен резултатите от извършената работа бяха обсъдени и дейностите до края на проекта, който приключва през 2018 г.
През следващата година предстои да бъдат демонтирани и въздушните линии в община Тополовград.
Природозащитните дейности на „Електроразпределение Юг“, които се извършват по инициатива на компанията като част от инвестиционната й програма са получили висока положителна оценка от проверяващите органи, информират от Пресцентъра на дружеството.