В Казанлък бе учреден Дискусионен клуб „Жерав“, в рамките на Гражданско обединение „Равни БГ“, по време на първата среща дискусия на партньори от Гражданското обединение. Срещата, чийто домакин бе Сдружение "Жените на Казанлък", премина под надслов “Равенство за всички – от нас зависи“. Целта на новия дискусионен клуб е да се създаде възможност за по-широк обществен дебат по отношение на насилието над жените, участието на жените в процесите на вземане на решения, в целия обществен и социален живот. „Жерав БГ“ ще даде възможност на неправителствените организации в страната да участват в съвместни инициативи, да надградят капацитета си и да бъдат равнопоставен партньор в решаването на обществено значими проблем.

Обединение „Равни БГ“ е коалиция от граждански организации в съмишленици, работещи в различни сфери на обществения живот в България, създадена в рамките на проект, подкрепен от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа.

Участници в дискусията бяха и Илияна Балабанова, председател на Българска платформа на Европейско женско лоби, Анелия Йончева, юрист от Пловдив, Ахмед Мехмед, зам.кмет по социални дейност в Община Казанлък, Гинка Щерева, омбудсман на Общината.

Сдружение “Жените на Казанлък“ е пълноправен член и на Българската платформа на Европейско женско лоби. Платформата обединява неправителствени организации от цялата страна, които работят за постигане на равенство между половете, срещу насилието над жените и дискриминацията.