Завърши трети випуск специалисти на „Арсенал“


45 работници и служители от „Арсенал“ Казанлък получиха своите свидетелства за следдипломна квалификация в две специалности: технология на високоенергийните системи и оръжейно и боеприпасно производство. Квалификациите са с продължителност 2 години са към проведени към Химико-технологичния металургичен университет в София и на Техническия университет в София, филиал Пловдив.
Завършилите третия випуск на следипломни квалификации арсеналци са от заводите 1,3,4 и 5.На церемония те получиха своите свидетелства лично от професор Сеня Терзиева от Химико-технологичния металургичен университет в София и от проф. д-р Въльо Николов - декан на Пловидвския филиал на Техническия университет в София.


Да учиш в днешно време е не само полезно занимание, а най- голямата форма, под която хората могат да отдават труда си в бъдеще. Ако искаме да вървим нагоре, е важно с какви хора го правим“, каза пред завършилите квалификацинните курсове арсеналски работници и специалисти инж. Янко Запрянов, директор Технологично и иновационно оборудване.
По думите му, „Арсенал “ е фирмата с най- висока и продуктова листа в света в сферата на специалната продукция и „по тази причина на фирмата са необходими и много знаещи хора“. Той привества завършилите за техните усилия, отговорност и всеотдайност, като ги поощри да продължават да се развиват в посока повишаване на тяхната квалификация, тъй като „липсват добре обучени кадри за новите машини и технологични процеси“.
Запрянов изрази надежда, че бъдещите квалифиакционни курсове, които се организират ще имат и „такава полезна насоченост“.
„Това, което получавате днес е едно стъпало, не слизайте от него, а продължавайте нагоре!“
С тези думи се обърна той към 45-те нови арсеналски специалисти.За трите години от действието на съвместната програма за следицпломна квалификация между „Арсенал“ Казанлък и двете висши учебни заведения, нови знания и умения в химическите и боеприпасни производства и процеси, са получили над 130 работници и служители на най- голямото предприятие в страната.
В обучението им са участвали и арсеналски дългогодишни специалисти, сред които са д-р на химическите науки Георги Ненчев, инж. Алексей Богданов, инж. Николай Куцаров и други.


Пред завършилите деканът на Пловдивския филиал на ТУ София проф. Николов припомни, че именно с цел задоволяване нуждите на отбранителната индустрия на България от инженерни кадри, през 1986 година е създаден Пловдивския филиал на Техническия университет и случващото се сега под формата на партньорството между фирма и университет е, е връщане в естественото състояние на нещата.


Проведеното двегодишно обучение с арсеналци за повишаване на квалификацията и уменията им по отношение на високоенергийните и боеприпасни производства, дава своите резултати директно в работата, където „ много от нещата в пороизводствотосе решават по-качествено, благодарение на този курс“, според инж. Богданов.


Снимки от церемонията ТУК:


http://www.zakazanlak.bg/kazanlak-v-snimki/15062017-vrchvane-na-svidelstva-za-profesionalna-kvalifikaciya-arsenalad-201