Изпитът на кандидати за шофьори ще се провежда само от служител на ИА „Автомобилна администрация“ без присъствието на представител на учебния център. Практическите изпити ще се провеждат в моторни превозни средства, оборудвани с видеонаблюдение и датчици, отразяващи автоматично грешките. По този начин ще бъде ограничен субективният фактор и ще се осигури контрол върху маршрута на изпита. Това е записано в промени за дейността на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", приети от правителството на днешното му заседание.

При изпитите на кандидатите за водачи е планирано създаването на електронна система за контрол на изпитите, за да се ограничи субективният фактор и да се осигури контрол върху маршрута на изпита.

Промените включват още лицензи и разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари да се издават по-бързо.

ИА „Автомобилна администрация“ ще има само осем регионални дирекции - София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца, вместо сега съществуващите 27 областни отдела. В новите регионални дирекции ще има средно 8 или 9 контролни екипа, с изключение на София, като по този начин ще могат да се осигурят над 15 екипа. Ще бъдат осигурени екипи за контрол и през тъмната част от денонощието, каквито към момента няма.Ще бъде създадена информационна система, която да обхване всички етапи на пътния контрол, прилагане на система за анализ на риска при избор на пътните превозни средства и предприятия за контрол, както и изграждането на електронни системи, позволяващи постоянен контрол на предприятията.