Във връзка със завършване на ремонтни дейности по бул. “Никола Петков“ от четвъртък (12.05.2022 г.) от 08,00 ч. западното платно ще бъде затворено. Ограничението ще важи от кръстовището по бул.“Княз Александър Батенберг“ (ЛИДЛ) до ЖП прелеза на ул.“Козлодуй“ до 18,00 ч. в петък (13.05.2022 г.).
Община Казанлък завършва реконструкция на уличната настилка, прилежащите тротоарни площи и изграждане на велосипедна алея по бул. „Никола Петков“, в участъка от бул. „Алeксандър Батенберг“ до ул. "Козлодуй" по плана на град Казанлък.
Довършват се дейностите по рехабилитация на платното за движение с прилежащите тротоари на следните участъци:
· Западно трасе от кръстовището на бул.„Никола Петков“ с бул.„Александър Батенберг“ до началото на велоалея за село Овощник.
· Източно трасе от пресечната точка на бул.„Никола Петков“ с ЖП прелез до началото на велоалея за село Овощник.
· Изграждане на нова двупосочна велоалея (ширина 2,5 м.) и подмяна на прилежащите тротоари по цялото трасе, с изключение на местата с вече подменена настилка.
Булевард „Никола Петков“ е важна транспортна връзка с населените места, разположени в посока север - юг около град Казанлък.

Настоящият проект е изпълнен със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, във връзка с реализация на проект „Интегриран на градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“.