На децата не им е интересно в училище, защото са зле възпитани от дома и нямат рефлекса за внимание и уважение.

Това е становището на повече от половината – 52% от участвалите в онлайн анкетата на сайта zakazanlak.bg, публикувана през този месец.

Гласуването в анкетата приключи преди два дни. Участието в нея е доброволно, като отчетените резултати от нея нямат претенцията за изчерпателност, но отразяват като цяло настроенията и нагласите в общественото мнение по поставения въпрос.

За всеки 5-ти от участвалите, проблемът с липсата на интерес от страна на децата в училище е породен от неадекватните учебни програми и предмети, които се изучават.
Всеки 6-ти от участвалите в допитването е категоричен, че липсата на интерес в училище езаради това, че във възпитанието на децата, образованието не е ценност, „важно е какво получаваш“.


За други 15% от участвалите в анкетата, причината на децата да не им еинтересон в училище се корени в архаичността на училището, на фона на ставащото, както и на това, че в училище не се преподават фундаментални за справяне с живота предмети. науки. липсата на интерес от страна на децаат в училище породен от факта, че в училище не се пееподава модерно, в сихрон с времето, както и че децата на практика не се научват на фундаментални умения, нужни им в живота.
С тези проценти на практика групата на тези, които считат, че българското училище като цяло е неадекватно на съвременните потребности и нужди на младите хора, стават стават почти една трета от всички, взели участие в допитването.


В добавка и с високия, над 50 процента дял на тези, които считат, че лошоот възпитание от дома, че училището не еценнос,т ситуацията стаав твърде тревожна.

Изводите, наложени от септемвирйската анкета на сайта не са нито нови, нито неизвестни за българското общество, нито за тези, които управляват и генерират идеи за българското образование.


Очевидно е, че въпреки сериозните инвестиции в образованието по отоншение на материална база, заплащане на просветниците и извънкласни дейности, не е достатъчно.
Българското образование се нуждае от нова, фундаментално различна философия и ясна стратегия за развитието си в контекста на модериня свят, са изведените от скромната анкета на zakazanlak.bg изводи.


В новата ни, октомврийска анкета е своеобразен реверанс към новата местна власт в Казанлък, която гражданите следав да конституират с избоар си на 27 октомври, когато са местните избори.

По този повод ви питаме:

Кой важен местен проблем задължително трябва да реши новата местна власт на Казанлък?

Може да отгооврите ТУК: http://www.zakazanlak.bg/