Защитен е кестен на 2 века в село Енина
Пет вековни дървета в България са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите. На територията на РИОСВ-Стара Загора за защитено вековно дърво е обявен обикновен кестен (Castanea sativa), който се намира в двора на храм „Свети Великомъченик Георги“ в казанлъшкото село Енина.

Възрастта на кестена е близо 2 века - той е на 184 години, с височина 25 метра и обиколка на ствола 3.57 м.

Другите четири вековни дървета, които стават защитени, са в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград. Защитени са източен чинар (Platanus orientalis) на 270 години, в село Долна Градешница, община Кресна, и три дървета от вида пърнар (Quercus coccifera) в село Калиманци, община Сандански - на възраст 220, 240 и 175 години.

Забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всяко друго действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Новите пет защитени дървета ще бъдат вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.