Въпреки краткия срок, ремонтите трябва да приключат за новата учебна година

По проекти, финансирани от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ), ще бъдат ремонтирани сградите на две казанлъшки училища – ОУ „Кулата” и ОУ „Свети Паисий Хилендарски”. Възложител на предстоящите дейности е Община Казанлък, изпълнител е „НСК София“ ЕООД, строителен надзор - „ДИ ЕС ИНВЕСТ“ ЕАД.

ОУ "Кулата"

Проектите са с 15% съфинансиране от Община Казанлък. За ОУ “Свети Паисий Хилендарски“ проектът е на обща стойност 349 792,94 лв. с ДДС, а за ОУ “Кулата“ – 514 999,15 лв. с ДДС. Реконструкцията и в двете училища трябва да приключи в първите дни на новата учебна година, уверяват от Общината.

По двата проекта на Общината за внедряване на мерки за енергийна ефективност ще бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки като топлоизолиране на външни стени, ремонт и топлоизолация на покрив и подмяна на дограма, а в ОУ “Кулата“ е предвидена и смяна на отоплителната инсталация.

Наскоро община Казанлък спечели проект за повишаване на енергийната ефективност и на сградата на СОУ „Екзарх Антим I", който e също по Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд на обща стойност 1 378 828,26 лв., от които 206 824,24 лв. съфинансиране от общинския бюджет. Ремонтните дейности са предвидени за 2017 г.

В град Казанлък има 16 училища, от които 5 - държавни и 11 - общински. На територията на цялата община в населените места има още 11 общински училища.