Ремонтните дейности по сградата на ДКЦ "Поликлиника – Казанлък" стартират от 13 януари 2021 г., информират от Община Казанлък. Строителството започва с подписване на Акт образец 2 между възложителя „ДКЦ Поликлиника – Казанлък“ ЕООД и фирмата – изпълнител, избрана след провеждане на обществена поръчка.

Ще бъдат изпълнени мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел.инсталация и осветителни тела в общите части на сградата.

Обновленията ще бъдат изпълнени по проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр.Казанлък“, финансиран от Националния доверителен екофонд.

Общата стойност на проекта е 804 008.41 лв. с ДДС, от които безвъзмездна помощ 680 762.18 лв. с ДДС. Строително-монтажните работи по сградата на Поликлиниката са част от дейностите на Община Казанлък за стабилизация на общинското дружество. В проекта за Бюджет '2021 на Община Казанлък са планирани средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството. За изпълнението на проекта за реконструкция в общинския бюджет за съфинансиране са предвидени 150 000 лева.