Съобразно заключенията на експерти, Община Казанлък ще предприеме действия за възстановяване на щетите понесени от нея, вследствие на възникналата авария при строителството на Центъра за природни науки, при което се срути част от сградата на Математическа гимназия на 22 юни тази година. Това стана ясно по време на пресконференция, на която зам.-кметът по строителство в община Казанлък Даниела Коева обяви резултатите от Протокола на Районния отдел на ДНСК по установяване причините за аварията при строителството в Казанлък на Центъра за природни науки към ПМГ „ Никола Обрешков“ .
Според констатациите на Комисията не е дооценена действителната обстановка от проектанта за укрепване на масовия изкоп. Не са изпълнени отговорности от надзорната фирма за недопускане увреждане на съседна сграда, вследствие на строителството. Не са спазени и предписанията на проектанта – конструктор и не е дооценена конкретната обстановка от строителя при изпълнение на масовия изкоп. Това са констатациите направени от експерти.
Комисията препоръчва и спешни мерки, с цел да бъдат ограничени последиците от аварията. Част от тях Община Казанлък е извършила още по време на работата на Техническата комисия. Извършено е временно укрепване на сградата на Математическа гимназия до отстраняване на авариралата част и премахване на всички последици от аварията. Изградена е укрепваща външна рамка, с цел възстановяване сградата на гимназията по линия на срутването. Към момента тези дейности почти са приключени, поясни зам.-кметът Даниела Коева. Извършват се и дейности по укрепване на масовия изкоп по отношение на основите на сградата към църквата и към улицата.
Община Казанлък е възложила конструктивно обследване с мерки за сградата на Математическа гимназия – действия регламентирани по отношение на изискванията към всички общински сгради. В ход са и разговори по актуализиране и препроектиране на сградата на Центъра за природни науки към Математическа гимназия с разширение на застроената площ, включваща и частта от корпуса, която беше разрушена. В бюджета на Община Казанлък за 2016 година ще бъдат заложени и средства за изграждане на този Център. Ще бъдат използвани и средствата отпуснати от държавата за изграждането му в размер на 500 хиляди лева.
Съобразно заключенията на експертите в Протокола Община Казанлък ще предприеме и действия за възстановяване на щетите понесени от Общината, вследствие на възникналата авария при строителството на Центъра за природни науки. „ Каква е точно стойността на щетите нанесени на община Казанлък, предстои да бъде уточнено. Те ще бъдат следствие на това, което Общината е вложила като финансов ресурс по възстановяване, свързано не само с конкретните строителни дейности, а и с всички направени от нея разходи“, каза Коева.
След проведени обществени поръчки строителството и надзорът на строящият се Център бяха възложени на старозагорски фирми, а проектът на софийска фирма. Към момента укрепващите работи по изкопа се изпълняват от строителната компания, изпълнявала и дейностите по проекта за изграждане на Центъра за природни науки. Специализираните дейности по укрепване на сградата на Математическа гимназия се изпълняват от друга старозагорска фирма.
Даниела Коева изрази становище, че доработването на проекта за Центъра ще бъде обект на нова обществена поръчка. Препроектирането ще бъде извършено от проектантите в проекта за Центъра, тъй като те са носители на авторски права.