За първи път от много години предстои да бъде закрит университет - частното Европейско висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив (ЕВУИМ). Това става ясно от проекторешение на МС, с което се предлага на Народното събрание да закрие въпросното учебно заведение.
Решенията за откриване, преобразуване или закриване на ВУЗ-ове се вземат от НС. След като проектът бъде гласуван от депутатите, както се очаква, университетите в България - държавни и частни - ще намалеят официално от 52 на 51.
Първоначално частното висше училище е създадено като Европейски колеж по икономика и управление (ЕКИУ) с решение на Народното събрание от 2001 г. През 2015 г. е преобразувано и преименувано на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт-Пловдив (ЕВУИМ), като специализирано частно висше училище в областта на приложната икономика, бизнеса и управлението. В него е преподавал бившият министър-председател Жан Виденов (премиер от 1995 до 1997 г.)
През 2017 г. то е получило институционална акредитация (с оценка 7.95) за срок от 5 години, валидна до 2022 г. Тъй като след това висшето училище не е подало документи за нова институционална акредитация в законоустановените срокове, от МОН са изискали информация за намеренията на учредителите за по-нататъшното му функциониране, както и за броя на обучаваните студенти, но министерството не е получило отговор.
Информация обаче е получена в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). През 2020 г., с официално писмо, ректорът на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт е информирал НАОА, че Академичният съвет е взел решение да отправи искане към учредителя за закриване на частния университет. На 4 май 2022 г. валидността на институционалната му акредитация е изтекла. През януари 2024 г. е изтекла и програмната акредитация на двете професионални направления, в които има право да обучава - администрация и управление и икономика.
По данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към днешна дата няма данни за действащи, прекъснали или в процес на дипломиране студенти и докторанти в Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти и за текущ академичен състав в Регистъра на академичния състав. Също така ЕВУИМ не е подавало такава информация към НАЦИД от зимния семестър на учебната 2020/21 г. Затова и предложението на МС е частният университет да бъде закрит.
От проекта на МС става ясно, че архивът на частното висше училище ще премине към Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив, като просветният министър ще определи комисия, която да упражни контрол при предаването на архива.
Експерти предупреждават, че рано или късно ще има закривания или сливания на ВУЗ-ове заради демографската криза в страната. Потенциал за привличане на повече студенти университетите виждат в държави извън ЕС, но с уговорката, че има целенасочена държавна политика и облекчаване на процедурите по прием на кандидат-висшисти.