До 19 октомври 2018 година, петък, е срокът, в който младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програма "Старт на кариерата", информира Бюрото по труда в Казанлък. Документите се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

Документи могат да подават само младежи, регистрирани на трудовата борса като търсещи работа лица - безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване, и не са работили по придобитата от висшето образование специалност.

По програмата могат да кандидатстват млади хора на възраст до 29 години (ненавършени към 19 октомври 2018 г.,включително), които са завършили висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.


Както е известно, програмата "Старт на кариерата" дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата в рамките на 9 месеца.

Пълният списък на заявените работни места и информация за процедурите, реда и условията и необходимите документи за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и в Дирекция „Бюро по труда” - Казанлък.