За бъдещи студенти: Компютърни науки, математика, фармация, медицина с най-добра реализация

Това сочи новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България


Шестото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България показва, че за 2016 година Софийският университет „Св. Климент Охридски” е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда.
Техническият университет – София, има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него.

Медицинският университет – София, е първи в 5 от 5 професионални направления, в които обучава студенти.

С по три първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия университет в София.

Други 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В 8 класации на водещи места са висши училища извън столицата.

Изводът от рейтинговата класация показва, че през последните 5 години специалистите, придобили висше образование у нас, все повече намират реализация на пазара на труда. В същото време има големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.


Според обновените данни в системата за 2016 средният осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства от 925 лева през 2015 година до 1020 лева през тази година, а делът на регистрираните безработни сред тях спада от 3,74% през миналата година до 3,38% през 2016.

Най-ниска безработица (под 1%) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование (над 90%) за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“.

Най-висока е регистрираната безработицата сред завършилите професионалното направление „Социални дейности“ (5,46%). През 2016 това е единственото професионално направление, в което се наблюдава безработица над 5%, докато през миналата година с подобна висока безработица се отличаваха 6 професионални направления. Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите „Туризъм“ (19,29%).

Най-високи средни доходи получават завършилите професионалните направления „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Проучване и добив на полезни изкопаеми“, „Обществено здраве“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Военно дело“, „Металургия“, „Фармация“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“. Завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Администрация и управление“ в Американския университет – Благоевград, се отличават със среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

Източник: economy.bg