За 19-и път отваря врати Есенният салон в Казанлък

За 19-а поредна година отваря врати Есеннияj салон в Казанлък. До 23 октомври в Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4 ще се приемат творби на автори, свързани с Казанлък.

В Салона могат да участват творци със свои работи в областите живопис, графика и скулптура, като творбите трябва да са оригинални, да са създадени през предходната година и да имат определени размери.

Журирането ще се осъществи до 3 дни след крайния срок, а наградените творби остават във фонда на Галерия на ул. „Искра“№ 4.

Предвиден е и награден фонд, като финансовото измерение за отличията е – за първо място 400 лева, за второ място – 250 лева и за трето – 150 лева. Ще бъде присъдена и награда за дебют на млад автор в „Есенен салон“ 2020 – 100 лв.

Наградените автори получават право за самостоятелна изложба през следващата календарна година в залата на ул. „Искра“ 4.