Язовир „Копринка“ е пълен около 38% към 2 април, показва ежедневният бюлетин на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за състоянието на водоема.
Общият обем на язовира е 142 214 млн. м3, а наличният към момента - малко над 53 970 млн. м3.
Постъпващият приток в язовира към 2 април е 7,081 м3/ сек. Размерът на дневния разход, загубите и изпуснатото количество се равняват на 1,047 м3/ сек.
Очаква се нивото на язовира в следващите месеци да се покачи предвид снеготопенето и предстоящите пролетни дъждове. През следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения, уточняват от МОСВ.