Ясни са вече двама от новите началник отдели в Община Казанлък, на база обявените конкурси през януари.
За позициите,които са със статут на държавни служители се кандидатстваше с интервю и защита на концепция.


На база общите оценки и след последния етап от конкурсните процедури, Даниела Колева, досегашен служител в общинската администрация на Казанлък, поема общинския отдел по управление на собствеността. Тя е получила общ брой точки 60,80, като защитата на концепцията й е оценена с 9,45, а интервюто пред комисия с 4,60.


Общинският отдел „ Технически и инвестиционен контрол на строителството“ също има нов началник.
Това е Владислав Лилов Кехайов, който е с общ брой точки от защита и интервю -59,77.
Концепцията на Кехайов е оценена от журито с 9,28, а представянето му по време на интервюто пред комисията с оценка 4,53.
Кехайов бе единствен кандидат за тази позиция.


Към момента няма обявени резултати за позициите на началник отдел „Култура и туризъм“, както и за началник-отдел „Социални дейности“.
Събеседването с кандидатите за тези отдели бе насрочено за 4-ти февруари.

Поради липса на кандидати при първото обявление през януари, е обявен нов конкурс за началник отдел „Устройствени планове, проектиране и кадастър“. До 13-ти февруари е срокът за подаване на документи от кандидатите за него.

На сайта на Община Казанлък е обявена и процедура за подбор на двама външни членове на Одитния комитет в общината. Срокът за подаване на документите от кандидатите за тези позиции е до 14-ти февруари.