Четири са групите общински съветници в новия местен парламент на Казанлък. Групата на ГЕРБ ще се ръководи от Илиана Жекова, неин заместник е Иван Гитев. „БСП за България“ има за председател Пламен Караджов, за заместник – Румяна Друмева. Председател на групата „Алтернативата на гражданите“ е Янко Запрянов, заместник-председател – Добрин Драгнев. ДПС съставлява четвъртата по големина група в ОбС и тя ще се ръководи от Ахмед Мехмед като председател и Станчо Леков като заместник-председател. Остава един общински съветник извън тези групи. Това е Чавдар Ангелов от „ВМРО – Българско национално движение“.

На второто заседание на новия Общински съвет клетва като общински съветник положи Пламен Стайков от „Алтернативата на гражданите“. Той влиза на мястото на Николай Ибушев, който подаде молба за напускане на ОбС, поради изключителната си ангажираност със служебни въпроси. Като почетен гражданин на Казанлък Николай Ибушев си запазва правото да присъства на заседанията на Общинския съвет и да предлага през съветниците от групата различни законодателни инициативи.

Осем, вместо досегашните 11, постоянни комисии ще работят в законодателния орган на местната власт през мандат 2019-2023 година. Всички те ще се състоят от 9 членове, вместо по 7, както бе досега.

Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт е с председател Цветан Шиков от групата съветници „Алтернативата на гражданите“, заместник-председател е Моника Динева от групата „БСП за България“.

Комисията по икономика, бюджет и финанси е с председател Драгомир Петков от „Алтернативата на гражданите“, заместник-прдседател е Мария Цонева от групата на ГЕРБ.

Комисията по селско и горско стопанство и екологичен ред ще бъде ръководена от Ридван Иляз от групата на ДПС, заместник-председател е Стефан Стефанов от ГЕРБ.

Комисията по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост е с председател Илиана Жекова от ГЕРБ, заместник-председател е Иван Колев от „БСП за България“.

Комисията по култура, туризъм и вероизповедания се оглавява от Анна Кожухарова от ГЕРБ, заместник-председател е Чавдар Ангелов от "ВМРО - БНД".

Теодора Иванова от „БСП за България“ е начело на Комисията по образование, младежки дейности и спорт, заместник-председател е Владимир Чучумишев от „Алтернативата на гражданите“.

Комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда е с председател Галин Иванов от ГЕРБ, а заместник-председател е Янко Запрянов от „Алтернативата на гражданите“.

Денислав Сербезов от „БСП за България“ ще ръководи Комисията за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт. Негов заместник е Роман Желев от ГЕРБ.