Специалната на града на кмета на Варна спечели възпитаничка на Художествената гимназия „Акад. Дечко Узунов” в Казанлък. Това е Рая Стоянова Гайтанджиева от 8 клас. Още две специални награди връчи журито на XII‭ ‬издание на Националния ученически конкурс‭ „‬Българските архитектурни паметници в макети‭“‬.‭ Те заминаха за Русе и Велико Търнова. Техни носители са съответно Катерина Димова от 12 клас, която спечели наградата на Националния дворец на децата – София, и Борислав Христов, в 10 клас, който бе отличен със специална награда от Камарата на архитектите в България.

Тази година журито разгледа и оцени общо‭ ‬52‭ ‬макета на‭ ‬64‭ ‬участници от‭ ‬27‭ ‬населени места в страната.‭ ‬Оценяващата комисия бе с председател инж.‭ ‬Севдана Таушанова. Бяха раздадени награди за 1, 2 ,3 място и поощрения в 4 възрастови групи на ученици от 1 до 12 клас.

Организатори на конкурса са Министерство на образованието и науката,‭ ‬Община Варна,‭ ‬Регионален инспекторат по образованието‭ – ‬Варна и ЦПЛР‭ – ‬Общински детски комплекс,‭ ‬гр.‭ ‬Варна.‭ ‬Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици и в Мерките за закрила на деца с изявени дарби.
Официалната церемония по награждаване на лауреатите бе на ‭ ‬4‭ ‬март от‭ ‬11‭ ‬ч.‭ ‬в Младежки дом‭ – ‬Варна,‭ ‬заедно с изложба на отличените експонати.