Възможност за студенти за лятна работа в Германия 100 студенти от България имат шанс да се включат в лятна ваканционна заетост в Германия през 2016 г. Кандидатите могат да подават документите си в бюрата по труда по място на обучение до 22 януари.
Изискванията към кандидатите са:
1. да са студенти редовно обучение в български висши учебни заведения;
2. да са на възраст между 18 и 35 години;
3. да са редовна форма на обучение;
4. да не са последен курс на семестриално обучение;
5. да имат основни познания по немски език (най-малко три години изучаване на немски език);
6. да са готови най- малко два месеца да работят в Германия през лятото на 2016г.
Сферите, в които обикновено се получават предложения за работа, са селско стопанство; хотелиерство и ресторантьорство (сервитьори, камериерки, бармани, помощен персонал в кухня, общи работници); фирми за почистване на помещения и индустриални обекти; вериги за бързо хранене - McD's; германските пощи.
Повече информация може да получите от сайта на Агенция по заетостта, в Информационния център на Агенция по заетостта на тел. 02/980 87 19, или на място в бюрата по труда в страната. За студентите в Тракийски университет повече информация може да се получи в гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа" № 8, ет.1, стая 106 или стая 115.
Кандидатства се със Заявление свободен текст и Уверение от университета, че лицето е редовен студент и не е последен курс на семестриално обучение /задължително изписано, както и курса - с думи/
Източник: Дарик