Всяка 4-та обществена поръчка- в нарушение Всяка четвърта обществена поръчка, проверена през миналата година е била направена при неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки.
Това е констатацията на финансовите инспектори от Агенцията за държавна финансова инспекция, извършвали проверките.

По данни в Отчета на държавната агенция, приет преди дни от Министерския съвет, през 2018 г. финансовите инспектори са проверили 1 204 обществени поръчки, на стойност близо 1,4 млн. лева.
Проверени са 2 337 договора за възлагане на обществени поръчки, което е с 45 % повече спрямо предходната година. При 23 % от случаите са констатирани нарушения, свързани с неспазване на принципите на ЗОП.
В резултат на реализираната инспекционна дейност за отчетния период са съставени 981 акта за установяване на административни нарушения, от които 959 акта на физически лица и 22 - на юридически лица.

С най-голям дял, както и през 2017 г, са проверките, извършени в общини - 68 %. Направените инспекции допринасят за повишаване на ефективността при разходване на публични средства от органите на местното самоуправление, пише в Отчета на държавните инспектори.
135 доклада от финансови инспекции, при които е установено наличие на данни за извършено престъпление, и от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са изпратени на органите на прокуратурата.
През 2018 г. са подадени 549 сигнала от държавни органи, физически и юридически лица. Това е показател, че АДФИ се ползва с доверие и изпълнява основната си функция - защита на публичния финансов интерес.