Все повече заведения и магазини- на тихо На тихо са все повече заведения и други търговски обекти в Казанлък през последните седмици, заради заплахата от глоби и проверки на представители на Министерство на културата и общините, които следва да контролират изпълнението на текстове от Закона за авторското право и сродните му права.
Това показва проверка на zakazanlak.bg в търговски обекти в района.

Законът за авторското право о приет преди от 26 години и във времето има поредица редакции ,но до момента практически масов контрол по негови разпоредби и то в търговски обекти, не е прилаган, с изключение в медиите.
Съгласно текстове от Закона, музика с платени авторски права или уредени такива следва да звучи в заведенията, търговски обекти, хотели в България.

От няколко години законодателят и дружествата, които държат лицензиите за авторските права у нас ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, се опитват да дисциплинират законодателно търговци и стопани на хотели по отношение прилагането на текстовете за авторското право и сродните му права.

От началото на тази година проверките в цялата страна зачестиха, като се очаква през втората половина на годината те да стаат масови, с оглед на това, че освен служители на Министерство на културата, от начолото на тази година контролът по изпълнение на разпоредбите на Закона за авторското право в тази му част, се делегира и на общините.
За да не бъдат в нарушение на закона собствениците на търговски обекти, заведения, хотели, големи хранителни вериги и други, следва да закупят лицензи от лицензодържателите, в лицето на ПРОФОН и МУЗИКАУТОР.
Закупуването на такъв лиценз гарантира легален достъп до репертоара на над 3000 творци, 15 000 произведения, което е 95% от световния репертоар, използван от медиите у нас.

За целта е създадена и специална платформа - MusicPro.org, която позволява на собственика с няколко клика сам да изчисли дължимата сума за права и да сключи договор с двете дружества на принципа „на едно гише“.
Сумата за права, която един ресторантьор или хотелиер трябва да заплаща годишно, зависи от категорията, сезонността и броят на местата в обекта и на практика е символична и в пъти по-ниска от глобата при установено нарушение.

В случай на нарушение на собственика може да му бъде наложена санкция в размер от 2 000 до 10 000 лв, като по закон 50 % от сумата ще бъде зачислена към бюджета на общината за културни проекти.

Рестриктивните текстове в закона за авторското право не касаят използването на музика за лични цели у дома.