Връщаме времето с 1 час назад на 27 октомври На 27 октомври, неделя, през нощта връщаме стрелките на часовника с 1 час назад. Смяната на времето ще стане в 4.00, часът става 3.00.

През септември 2018 година Европейската комисия излезе с предложение местенето на стрелките да се случи за последно през 2019 година. Различните държави трябваше да изберат до м. март дали искат да останат на астрономическо време - зимно, или на лятно часово време. Засега прекратяването на смяната на времето се отлага за 2021 година.

Астрономическото часово време е това, което използваме от октомври до март, тоест зимното. Лятното часово време се използва през останалите месеци. За да се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на работещите и учащите се. Това би следвало да намали разходите за осветление. Първоначално е въведено в началото на 20 век в Германия. В България се прилага от 1979 година, т.е. вече 40 години.