Ветеранът Богдан Колев: „Арсенал“ бе вторият ми дом

След 50 години в „Арсенал“, началникът на сектор в 2/160 Богдан Колев остави заводския портал зад гърба си. Емоционална и трогателна бе раздялата на дългогодишния арсеналски специалист с ръководството и синдикалните представители на Завод 2 и най-вече с колегите от смяната, с които делеше до последния си работен ден трудностите и успехите в делника.

„В часово изражение Богдан Колев е живял много повече в „Арсенал“, отколкото в дома си – сподели по време на изпращането директорът на Завод 2 Николай Меслеков. – Да му благодарим за всичко, което е направил за завода, за опита, който е оставил след себе си, за хората, които е обучил. С малко думи, но с огромно уважение към него - благодарим ти!“. От името на ръкводството на Завод 2 той връчи на ветерана подарък, който винаги да му напомня за „Арсенал“, и часовник с пожеланието: „Да го ползва дълго в годините занапред, че да смени толкова батерии, колкото произвежда една китайска фабрика“.

Спецалистът с 50 години трудов стаж в един и същ завод и един и същи цех на „Арсенал“ изказа своята признателност за вниманието и благодари на всички хора, с които е работил и с които се разделя днес. „Но, всяко нещо си има начало и край“, сподели философски по младежки енергичният 73-годишен арсеналец. И преди да остави заводския портал зад себе си, побърза отново да отиде в цеха, където всеки ден в продължение на половин век го е водил житейският му път.

За 50-те арсеналски години на Богдан Колев ще разкажем в Брой 256 на в. „Трибуна Арсенал“.